image
לימודי תעודת הוראה
מפגש ZOOM למתעניינים ב-8.7.20

יש לך תואר ראשון?  

התקופה האחרונה גרמה לרבים לחשב מסלול מחדש ולבחור במקצוע חדש ומשמעותי - רוצה להשפיע על חינוך דור העתיד?

זה בדיוק הזמן ללימודי תעודת הוראה באוניברסיטת בן-גוריון באילת!

image
למה ללמוד אצלנו?
  • ללמוד מהמרצים הטובים והמנוסים ביותר
  • הכשרה להוראה במגוון מקצועות לימוד
  • יחס אישי ולימודים בכיתות קטנות
  • תעודת הוראה תוך שנה אחת בלבד!
  • ניתן לשלב לימודים עם עבודה
  • כולל התנסות מעשית בבית ספר
חשוב לדעת!

תעודת ההוראה היא לבתי הספר העל יסודיים,

תחום ההתמחות יקבע בהתאם לתואר הראשון


תינתן הנחה של 150 ש"ח בדמי רישום לנרשמים בתאריכים 8-9.7.20
אני רוצה להירשם למפגש ולקבל פרטים נוספים:
שם פרטי *
שם משפחה *
טלפון *
מייל *
מחלקה
הבוגרים מקבלים תעודת הוראה המאפשרת לקבל ממשרד החינוך רישיון הוראה קבוע (בתנאים שנקבעו בחוזר המנכ"ל של משרד החינוך מספר ל"ז) והיא תנאי הכרחי לשיבוץ לשנת ההתמחות (סטאז') בבית ספר על-יסודי, בהוראת המקצוע אליו הוכשר פרח ההוראה. משרד החינוך רשאי לדרוש תואר שני לקבלת רישיון הוראה לכיתות י"א-י"ב.
לפרטים נוספים ויצירת קשר:
eilat@bgu.ac.il | 08-64304518